Με τα χρόνια έχουμε
σκεφτεί πολύ & έχουμε καταλήξει πώς
ισορροπία είναι _ καλοί άνθρωποι
κάνοντας καλή δουλειά και
τη λειτουργία μιας καλής επιχείρησης.

This is our Manifesto.

Put people
first. item-1

Είναι η σχεδιαστική μας φιλοσοφία και ο τρόπος που εμείς προσεγγίσουμε τη δουλειά μας, την ομάδα μας και τους πελάτες μας.

01

Make great
work. item-2

Έχουμε εμμονή με την ποιότητα. Το αποτέλεσμα της δουλειά μας πρέπει να είναι υπέροχο, αλλιώς γιατί να ασχοληθούμε;

02

See the
bigger picture. item-3

Κατανοώντας τη φιλοσοφία της επιχείρησής σας μας βοηθά να πάμε στη σωστή κατεύθυνση μαζί.

03

Think globally. item-4

Οι πελάτες και οι συνάδελφοί μας μας εμπνέουν με νέες προοπτικές δουλειάς και ζωής.

04

Never stop
learning. item-5

Η τεχνολογία κινείται γρήγορα. Ο σχεδιασμός προχωρά. Επομένως, είναι σημαντικό να συνεχίσουμε και εμείς αλλά και εσείς να μαθαίνουμε. Εχει πλάκα πολύ.

05

Do the
right thing. item-6

Για παράδειγμα, πληρώνουμε την ομάδα μας δίκαια και με συνέπεια. Είναι απλός σεβασμός. Το ίδιο περιμένουμε από τους πελάτες μας.

06